Hywel Dda University Health Board Meeting - Thursday, 31st January 2019 at 9:30am - Pembrokeshire County Council

Hywel Dda University Health Board Meeting
Thursday, 31st January 2019 at 9:30am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
 1. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 2. Claire Sims - Head of Occupational Therapy
 3. Kim Willis - Senior Occupational Therapist
2 Patient/Staff Story
Share this agenda point
 1. Kim Willis - Senior Occupational Therapist
 2. Claire Sims - Head of Occupational Therapy
 3. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 4. Mr Joe Teape - Deputy CEO & Director of Operations
 5. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 6. Ms. Delyth Raynsford - Independent Member
 7. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 8. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 9. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 10. Claire Sims - Head of Occupational Therapy
 11. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 12. Ms. Alison Shakeshaft - Executive Director,Therapies & Health
 13. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 14. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 15. Claire Sims - Head of Occupational Therapy
 16. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 17. Mr Steve Moore - CEO
 18. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
1 Public Forum
Share this agenda point
3.1 Apologies / Ymddiheuriadau
Share this agenda point
 1. Mr Jeremy Saunders - Wales Audit Office
 2. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
3.2 Declaration of Interests / Datganiad o Ddiddordeb
Share this agenda point
3.3 Minutes of the Public Meeting held on 29 November 2018 / Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 29 Tachwedd 2018
Share this agenda point
 1. Mr David Powell - Independent Member
 2. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 3. Mr Adam Morgan - Independent Member
 4. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
3.4 Matters Arising & Table of Actions from the Meeting held on 29 November 2018 / Materion sy’n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o’r cyfarfod ar 29 Tachwedd 2018
Share this agenda point
 1. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 2. Mr Joe Teape - Deputy CEO & Director of Operations
 3. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
3.5 Report of the Chair / Adroddiad y Cadeirydd
Share this agenda point
3.6 Report of the Chief Executive / Adroddiad y Prif Weithredwr
Share this agenda point
 1. Mr Steve Moore - CEO
 2. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 3. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 4. Sarah Jennings - Dir Partnerships & Corp Services
 5. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 6. Mr Paul Newman - Independent Member
 7. Mr Steve Moore - CEO
 8. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 9. Mr Steve Moore - CEO
 10. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
3.7 Report of the Audit & Risk Assurance Committee / Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg
Share this agenda point
 1. Mr Mike Lewis - Independent Member
 2. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 3. Mr Paul Newman - Independent Member
 4. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 5. Ms. Karen Miles -Planning, Performance & Commissioning
 6. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 7. Mr Joe Teape - Deputy CEO & Director of Operations
 8. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 9. Judith Hardisty - Vice Chair
 10. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
3.8 Wales Audit Office / Swyddfa Archwilio Cymru
Share this agenda point
 1. Mr Jeremy Saunders - Wales Audit Office
 2. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 3. Cllr Simon Hancock - Independent Member
 4. Mr Jeremy Saunders - Wales Audit Office
 5. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 6. Mr Huw Thomas - Executive Director of Finance
 7. Mr Steve Moore - CEO
 8. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
5 Strategic Issues/For Decision / Materion Strategol/I’w Penderfynu
Share this agenda point
 1. Ms. Ros Jervis - Exceutive Director of Public Health
5.1 Our Health and Wellbeing Framework / Ein Fframwaith Iechyd a Llesiant
Share this agenda point
 1. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 2. Mr David Powell - Independent Member
 3. Ms. Ros Jervis - Exceutive Director of Public Health
 4. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 5. Judith Hardisty - Vice Chair
 6. Ms. Ros Jervis - Exceutive Director of Public Health
 7. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 8. Cllr Simon Hancock - Independent Member
 9. Ms. Ros Jervis - Exceutive Director of Public Health
 10. Mr Sam Dentten - Community Health Council
 11. Ms. Ros Jervis - Exceutive Director of Public Health
 12. Mr Adam Morgan - Independent Member
 13. Ms. Ros Jervis - Exceutive Director of Public Health
 14. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 15. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 16. Sarah Jennings - Dir Partnerships & Corp Services
 17. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 18. Ms. Ros Jervis - Exceutive Director of Public Health
 19. Ms. Anna Lewis - Independent Member
 20. Ms. Ros Jervis - Exceutive Director of Public Health
 21. Mr Steve Moore - CEO
 22. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
5.2 Continuous Engagement and Consultation Framework and CHC/UHB Service Change Protocol / Fframwaith Ymgysylltu ac Ymgynghori Parhaus a Phrotocol Newid Gwasanaeth CIC/BIP
Share this agenda point
 1. Sarah Jennings - Dir Partnerships & Corp Services
 2. Mr Sam Dentten - Community Health Council
 3. Judith Hardisty - Vice Chair
 4. Sarah Jennings - Dir Partnerships & Corp Services
 5. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 6. Ms. Alison Shakeshaft - Executive Director,Therapies & Health
 7. Sarah Jennings - Dir Partnerships & Corp Services
 8. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 9. Sarah Jennings - Dir Partnerships & Corp Services
 10. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 11. Sarah Jennings - Dir Partnerships & Corp Services
 12. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 13. Mr Steve Moore - CEO
 14. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
5.3 Procurement of Laboratory Information Network Cymru (LINC)/ Caffael Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai Cymru (LINC)
Share this agenda point
 1. Ms. Karen Miles -Planning, Performance & Commissioning
 2. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 3. Mr David Powell - Independent Member
 4. Ms. Karen Miles -Planning, Performance & Commissioning
 5. Ms. Karen Miles -Planning, Performance & Commissioning
 6. Ms. Karen Miles -Planning, Performance & Commissioning
 7. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 8. Mr Adam Morgan - Independent Member
 9. Ms. Karen Miles -Planning, Performance & Commissioning
 10. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 11. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 12. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 13. Mr Steve Moore - CEO
 14. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
5.4 Laundry Business Case / Achos Busnes Y Golchdy
Share this agenda point
 1. Mr Huw Thomas - Executive Director of Finance
 2. Judith Hardisty - Vice Chair
 3. Mr Huw Thomas - Executive Director of Finance
 4. Ms. Anna Lewis - Independent Member
 5. Mr Huw Thomas - Executive Director of Finance
 6. Mr Adam Morgan - Independent Member
 7. Mr Huw Thomas - Executive Director of Finance
 8. Mrs Lisa Gostling - Workforce & OD Director
 9. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
5.5 Funded Nursing Care / Gofal Nyrsio a Ariennir
Share this agenda point
 1. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 2. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 3. Mr Huw Thomas - Executive Director of Finance
 4. Judith Hardisty - Vice Chair
 5. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 6. Mr Paul Newman - Independent Member
 7. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 8. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 9. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
5.6 Trauma Network Progress Report/ Adroddiad Cynnydd Rhwydwaith Trawma
Share this agenda point
 1. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 2. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 3. Mr David Powell - Independent Member
 4. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 5. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 6. Ms. Delyth Raynsford - Independent Member
 7. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 8. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 9. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 10. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
7.1 Focus on Healthcare Services in Pembrokeshire / Ffocws ar Wasanaethau Gofal Iechyd yn Sir Benfro
Share this agenda point
 1. Mrs Elaine Lorton - County Director
 2. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 3. Judith Hardisty - Vice Chair
 4. Mr Adam Morgan - Independent Member
 5. Mrs Elaine Lorton - County Director
 6. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 7. Cllr Simon Hancock - Independent Member
 8. Mrs Elaine Lorton - County Director
 9. Mr Jonathan Griffiths (Director of Social Services)
 10. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 11. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 12. Ms. Ros Jervis - Exceutive Director of Public Health
 13. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 14. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 15. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 16. Ms. Louise O'Connor - Ass Director, Patient Experience
 17. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 18. Judith Hardisty - Vice Chair
 19. Ms. Louise O'Connor - Ass Director, Patient Experience
 20. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 21. Cllr Simon Hancock - Independent Member
 22. Ms. Louise O'Connor - Ass Director, Patient Experience
 23. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 24. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 25. Ms. Louise O'Connor - Ass Director, Patient Experience
 26. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 27. Ms. Louise O'Connor - Ass Director, Patient Experience
 28. Ms. Delyth Raynsford - Independent Member
 29. Ms. Louise O'Connor - Ass Director, Patient Experience
 30. Mr Paul Newman - Independent Member
 31. Ms. Sian Passey - Assistant Nursing Director
 32. Mr Paul Newman - Independent Member
 33. Ms. Anna Lewis - Independent Member
 34. Ms. Louise O'Connor - Ass Director, Patient Experience
 35. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 36. Mr Joe Teape - Deputy CEO & Director of Operations
 37. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 38. Mr Joe Teape - Deputy CEO & Director of Operations
 39. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 40. Mrs Lisa Gostling - Workforce & OD Director
 41. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 42. Mr Sam Dentten - Community Health Council
 43. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 44. Mr Steve Moore - CEO
 45. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 46. Ms. Louise O'Connor - Ass Director, Patient Experience
 47. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 48. Professor Professor John Gammon - Independent Member
7.6 Report of the Quality, Safety & Experience Assurance Committee / Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad
Share this agenda point
 1. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 2. Ms. Alison Shakeshaft - Executive Director,Therapies & Health
 3. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
7.2 Report of the Finance Committee / Adroddiad y Pwyllgor Cyllid
Share this agenda point
 1. Mr Mike Lewis - Independent Member
 2. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 3. Mr Huw Thomas - Executive Director of Finance
 4. Mr Jonathan Morgan (Independant Chairman, Task & Finish Group)
 5. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 6. Mr Mike Lewis - Independent Member
 7. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 8. Mr David Powell - Independent Member
7.4 Report of the Business Planning & Performance Assurance Committee / Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Cynllunio Busnes a Pherfformiad
Share this agenda point
 1. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 2. Ms. Ros Jervis - Exceutive Director of Public Health
 3. Mr Adam Morgan - Independent Member
 4. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 5. Mr David Powell - Independent Member
 6. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 7. Ms. Karen Miles -Planning, Performance & Commissioning
7.5 Integrated Performance Assurance Report - Month 9 2018/19 / Adroddiad Sicrwydd Perfformiad Integredig - Mis 9 2018/19
Share this agenda point
 1. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 2. Judith Hardisty - Vice Chair
 3. Mr Joe Teape - Deputy CEO & Director of Operations
 4. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 5. Ms. Sian Passey - Assistant Nursing Director
 6. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 7. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 8. Mr Jonathan Griffiths (Director of Social Services)
 9. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 10. Mr Joe Teape - Deputy CEO & Director of Operations
 11. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 12. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 13. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 14. Mr Steve Moore - CEO
 15. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 16. Mr Steve Moore - CEO
 17. Joanne Wilson - Board Secretary
7.8 Corporate Risk Register / Cofrestr Risg Gorfforaethol
Share this agenda point
 1. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 2. Judith Hardisty - Vice Chair
 3. Mr Joe Teape - Deputy CEO & Director of Operations
 4. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 5. Joanne Wilson - Board Secretary
8.1.1 Board Level Committees Update Report / Adroddiad Diweddaru Pwyllgorau Lefel Bwrdd
Share this agenda point
 1. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair
 2. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 3. Ms. Bernadine Rees - OBE, Chair