Hywel Dda University Health Board Meeting - Thursday, 25th July 2019 at 9:30am - Pembrokeshire County Council

Hywel Dda University Health Board Meeting
Thursday, 25th July 2019 at 9:30am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
 1. Judith Hardisty (Interim Chair)
Open Agenda for Responding to Questions Raised in Advance by Members of the Public/ Agenda Agored er mwyn ymateb i gwestiynau a godwyd o flaen llaw gan aelodau’r cyhoedd
Share this agenda point
Apologies / Ymddiheuriadau
Share this agenda point
Declaration of Interests / Datganiad o Ddiddordeb
Share this agenda point
Minutes of the Extraordinary Public Meeting held on 29 May 2019 / Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus Arbennig ar 29 Mai 2018
Share this agenda point
Matters Arising & Table of Actions from the Meeting held on 30 May 2019 / Materion sy’n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o’r cyfarfod ar 30 Mai 2019
Share this agenda point
 1. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 2. Mandy Rayani - Director of Nursing
 3. Judith Hardisty (Interim Chair)
Report of the Chair / Adroddiad y Cadeirydd
Share this agenda point
Report of the Chief Executive / Adroddiad y Prif Weithredwr
Share this agenda point
 1. Mr Steve Moore - CEO
 2. Ms. Joanne Wilson - Board Secretary
 3. Mr Steve Moore - CEO
 4. Judith Hardisty (Interim Chair)
 5. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 6. Judith Hardisty (Interim Chair)
 7. Mr David Powell - Independent Member
 8. Mr Steve Moore - CEO
 9. Cllr Simon Hancock - Independent Member
 10. Judith Hardisty (Interim Chair)
 11. Judith Hardisty (Interim Chair)
Report of the Audit & Risk Assurance Committee / Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg
Share this agenda point
 1. Paul Newman - Interim Vice Chair
 2. Judith Hardisty (Interim Chair)
 3. Mr Mike Lewis - Independent Member
 4. Mandy Rayani - Director of Nursing
 5. Judith Hardisty (Interim Chair)
HDdUHB Annual Report 2018/19 / Adroddiad Blynyddol BIPHDd 2018/19
Share this agenda point
 1. Mr Steve Moore - CEO
 2. Judith Hardisty (Interim Chair)
 3. Ms. Alison Shakeshaft - Executive Director,Therapies & Health
 4. Judith Hardisty (Interim Chair)
Mental Health Legislation Assurance Committee Annual Report 2018/19 / Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Sicrwydd Deddfwriaeth Iechyd Meddwl 2018/19
Share this agenda point
 1. Paul Newman - Interim Vice Chair
 2. Judith Hardisty (Interim Chair)
 3. Ms. Anna Lewis - Independent Member
 4. Mr Joe Teape - Deputy CEO & Director of Operations
 5. Judith Hardisty (Interim Chair)
 6. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 7. Mr Joe Teape - Deputy CEO & Director of Operations
 8. Judith Hardisty (Interim Chair)
 9. Mr Mike Lewis - Independent Member
 10. Judith Hardisty (Interim Chair)
 11. Mandy Rayani - Director of Nursing
 12. Judith Hardisty (Interim Chair)
Strategic Issues/For Decision / Materion Strategol/I’w Penderfynu
Share this agenda point
Health and Care Strategy Delivery - Update on Establishment of Portfolio of Programmes / Cyflawni’r Strategaeth Iechyd a Gofal - Diweddariad ar y gwaith o Sefydlu Portffolio o Raglenni
Share this agenda point
 1. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 2. Libby Ryan Davies - Strategic Programme Director
 3. Judith Hardisty (Interim Chair)
 4. Cllr Simon Hancock - Independent Member
 5. Libby Ryan Davies - Strategic Programme Director
 6. Judith Hardisty (Interim Chair)
 7. Mr Burt Owen - Independent Member
 8. Mr Owen Burt - Independent Member
 9. Judith Hardisty (Interim Chair)
 10. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 11. Mr Huw Thomas - Executive Director of Finance
 12. Judith Hardisty (Interim Chair)
 13. Mr David Powell - Independent Member
 14. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 15. Libby Ryan Davies - Strategic Programme Director
 16. Judith Hardisty (Interim Chair)
 17. Dr Dr Kerry Donavan - Chair Health Care Professionals Forum
 18. Judith Hardisty (Interim Chair)
 19. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 20. Judith Hardisty (Interim Chair)
 21. Mr Michael Hearty - Associate Member
 22. Judith Hardisty (Interim Chair)
 23. Paul Newman - Interim Vice Chair
 24. Judith Hardisty (Interim Chair)
 25. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 26. Judith Hardisty (Interim Chair)
 27. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 28. Judith Hardisty (Interim Chair)
 29. Mrs Lisa Gostling - Workforce & OD Director
 30. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 31. Judith Hardisty (Interim Chair)
 32. Ms. Delyth Raynsford - Independent Member
 33. Judith Hardisty (Interim Chair)
 34. Sarah Jennings - Dir Partnerships & Corp Services
 35. Judith Hardisty (Interim Chair)
 36. Sam Denton - Community Health Council
 37. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 38. Judith Hardisty (Interim Chair)
 39. Ms. Anna Lewis - Independent Member
 40. Judith Hardisty (Interim Chair)
 41. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 42. Judith Hardisty (Interim Chair)
 43. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 44. Dr Dr Kerry Donavan - Chair Health Care Professionals Forum
 45. Judith Hardisty (Interim Chair)
 46. Mr Steve Moore - CEO
 47. Judith Hardisty (Interim Chair)
 48. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 49. Judith Hardisty (Interim Chair)
Health and Care Strategy Delivery - Update on Establishment of Portfolio of Programmes / Cyflawni’r Strategaeth Iechyd a Gofal - Diweddariad ar y gwaith o Sefydlu Portffolio o Raglenni
Share this agenda point
 1. Judith Hardisty (Interim Chair)
Report of the Finance Committee / Adroddiad y Pwyllgor Cyllid
Share this agenda point
 1. Mr Michael Hearty - Associate Member
 2. Judith Hardisty (Interim Chair)
 3. Cllr Simon Hancock - Independent Member
 4. Judith Hardisty (Interim Chair)
Finance/Turnaround Update – Month 3 2019/20 / Diweddariad Cyllid/Trawsffurfio – Mis 3 2019/20
Share this agenda point
 1. Mr Huw Thomas - Executive Director of Finance
 2. Judith Hardisty (Interim Chair)
 3. Mr Huw Thomas - Executive Director of Finance
 4. Judith Hardisty (Interim Chair)
 5. Mr Andrew Caruthers - Turnaround Director
 6. Judith Hardisty (Interim Chair)
 7. Cllr Simon Hancock - Independent Member
 8. Judith Hardisty (Interim Chair)
 9. Mr Mike Lewis - Independent Member
 10. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 11. Mr David Powell - Independent Member
 12. Mr Huw Thomas - Executive Director of Finance
 13. Mr Joe Teape - Deputy CEO & Director of Operations
 14. Judith Hardisty (Interim Chair)
 15. Mr Joe Teape - Deputy CEO & Director of Operations
 16. Judith Hardisty (Interim Chair)
 17. Mansell Bennett - Chair of HDdCHC
 18. Judith Hardisty (Interim Chair)
 19. Mr Joe Teape - Deputy CEO & Director of Operations
 20. Mr Steve Moore - CEO
 21. Mr Joe Teape - Deputy CEO & Director of Operations
 22. Judith Hardisty (Interim Chair)
 23. Ms. Anna Lewis - Independent Member
 24. Judith Hardisty (Interim Chair)
 25. Mr Huw Thomas - Executive Director of Finance
 26. Judith Hardisty (Interim Chair)
 27. Ms. Karen Miles -Planning, Performance & Commissioning
 28. Judith Hardisty (Interim Chair)
 29. Mr Joe Teape - Deputy CEO & Director of Operations
 30. Judith Hardisty (Interim Chair)
 31. Mr Steve Moore - CEO
 32. Judith Hardisty (Interim Chair)
 33. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 34. Judith Hardisty (Interim Chair)
Presentation of the Learning Disabilities Charter / Cyflwyno'r Siarter Anableddau Dysgu
Share this agenda point
 1. The Dream Team
 2. Cllr Simon Hancock - Independent Member
 3. Mrs Lisa Gostling - Workforce & OD Director
 4. Sam Denton - Community Health Council
 5. Sarah Jennings - Dir Partnerships & Corp Services
 6. The Dream Team
 7. Judith Hardisty (Interim Chair)
 8. Mr Joe Teape - Deputy CEO & Director of Operations
 9. Judith Hardisty (Interim Chair)
Focus on Healthcare Services in Pembrokeshire / Ffocws ar Wasanaethau Gofal Iechyd yn Sir Benfro
Share this agenda point
 1. Judith Hardisty (Interim Chair)
 2. Dr Owen Cox - Dyfed Powys Local Medical Committee
 3. Judith Hardisty (Interim Chair)
 4. Mr Joe Teape - Deputy CEO & Director of Operations
 5. Judith Hardisty (Interim Chair)
 6. Mrs Elaine Lorton - County Director
 7. Judith Hardisty (Interim Chair)
 8. Dr Dr Kerry Donavan - Chair Health Care Professionals Forum
 9. Judith Hardisty (Interim Chair)
 10. Cllr Simon Hancock - Independent Member
 11. Judith Hardisty (Interim Chair)
 12. Mrs Elaine Lorton - County Director
 13. Judith Hardisty (Interim Chair)
 14. Sarah Jennings - Dir Partnerships & Corp Services
 15. Judith Hardisty (Interim Chair)
 16. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 17. Judith Hardisty (Interim Chair)
 18. Mrs Elaine Lorton - County Director
 19. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 20. Judith Hardisty (Interim Chair)
 21. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 22. Judith Hardisty (Interim Chair)
 23. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 24. Judith Hardisty (Interim Chair)
 25. Mr Owen Burt - Independent Member
 26. Dr Owen Cox - Dyfed Powys Local Medical Committee
 27. Judith Hardisty (Interim Chair)
 28. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 29. Judith Hardisty (Interim Chair)
 30. Ms. Anna Lewis - Independent Member
 31. Mrs Elaine Lorton - County Director
 32. Ms. Anna Lewis - Independent Member
 33. Mrs Elaine Lorton - County Director
 34. Judith Hardisty (Interim Chair)
 35. Sarah Jennings - Dir Partnerships & Corp Services
 36. Judith Hardisty (Interim Chair)
Report of the Business Planning & Performance Assurance Committee / Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Cynllunio Busnes a Pherfformiad
Share this agenda point
 1. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 2. Mr David Powell - Independent Member
 3. Judith Hardisty (Interim Chair)
 4. Ms. Karen Miles -Planning, Performance & Commissioning
 5. Judith Hardisty (Interim Chair)
 6. Dr Dr Kerry Donavan - Chair Health Care Professionals Forum
 7. Mr David Powell - Independent Member
 8. Ms. Karen Miles -Planning, Performance & Commissioning
 9. Judith Hardisty (Interim Chair)
 10. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 11. Judith Hardisty (Interim Chair)
 12. Mr David Powell - Independent Member
 13. Mr Mike Lewis - Independent Member
 14. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 15. Judith Hardisty (Interim Chair)
Integrated Performance Assurance Report – Month 3 2019/20 / Adroddiad Sicrwydd Perfformiad Integredig – Mis 3 2019/20
Share this agenda point
 1. Ms. Karen Miles -Planning, Performance & Commissioning
 2. Judith Hardisty (Interim Chair)
 3. Mr David Powell - Independent Member
 4. Judith Hardisty (Interim Chair)
 5. Dr Owen Cox - Dyfed Powys Local Medical Committee
 6. Judith Hardisty (Interim Chair)
 7. Mr Joe Teape - Deputy CEO & Director of Operations
 8. Judith Hardisty (Interim Chair)
 9. Ms. Anna Lewis - Independent Member
 10. Mandy Rayani - Director of Nursing
 11. Judith Hardisty (Interim Chair)
 12. Ms. Anna Lewis - Independent Member
 13. Judith Hardisty (Interim Chair)
 14. Mr Steve Moore - CEO
 15. Judith Hardisty (Interim Chair)
Report of the Quality, Safety & Experience Assurance Committee / Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad
Share this agenda point
 1. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 2. Judith Hardisty (Interim Chair)
 3. Mandy Rayani - Director of Nursing
 4. Judith Hardisty (Interim Chair)
Internal Assurance Review of Quality and Safety of Maternity Services Following Recent Independent Review of Maternity Services at the former Cwm Taf University Health Board/ Adolygiad Sicrwydd Mewnol o Ansawdd a Diogelwch Gwasanaethau Mamolaeth yn dilyn Adolygiad Annibynnol Diweddar o Wasanaethau Mamolaeth yn hen Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf
Share this agenda point
 1. Paul Newman - Interim Vice Chair
 2. Mr Joe Teape - Deputy CEO & Director of Operations
 3. Mandy Rayani - Director of Nursing
 4. Judith Hardisty (Interim Chair)
 5. Mr Mike Lewis - Independent Member
 6. Mandy Rayani - Director of Nursing
 7. Judith Hardisty (Interim Chair)
 8. Sam Denton - Community Health Council
 9. Judith Hardisty (Interim Chair)
 10. Mandy Rayani - Director of Nursing
 11. Judith Hardisty (Interim Chair)
Bi-Annual Improving Experience Report / Adroddiad Chwemisol Gwella Profiad
Share this agenda point
 1. Mandy Rayani - Director of Nursing
 2. Judith Hardisty (Interim Chair)
 3. Mandy Rayani - Director of Nursing
 4. Judith Hardisty (Interim Chair)
 5. Ms. Delyth Raynsford - Independent Member
 6. Mandy Rayani - Director of Nursing
 7. Judith Hardisty (Interim Chair)
 8. Ms. Anna Lewis - Independent Member
 9. Judith Hardisty (Interim Chair)
 10. Sarah Jennings - Dir Partnerships & Corp Services
 11. Judith Hardisty (Interim Chair)
 12. Mandy Rayani - Director of Nursing
 13. Judith Hardisty (Interim Chair)
 14. Mr Owen Burt - Independent Member
 15. Judith Hardisty (Interim Chair)
 16. Cllr Simon Hancock - Independent Member
 17. Judith Hardisty (Interim Chair)
 18. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 19. Judith Hardisty (Interim Chair)
Dental Plan Progress Update / Diweddariad Cynnydd Y Cynllun Deintyddol
Share this agenda point
 1. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 2. Judith Hardisty (Interim Chair)
 3. Mr David Powell - Independent Member
 4. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 5. Judith Hardisty (Interim Chair)
 6. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 7. Judith Hardisty (Interim Chair)
 8. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 9. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 10. Judith Hardisty (Interim Chair)
 11. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 12. Judith Hardisty (Interim Chair)
 13. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 14. Judith Hardisty (Interim Chair)
Committee Update Reports / Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau
Share this agenda point
Board Level Committees Update Report / Adroddiad Diweddaru Pwyllgorau Lefel Bwrdd
Share this agenda point
 1. Ms. Joanne Wilson - Board Secretary
 2. Judith Hardisty (Interim Chair)
 3. Sarah Jennings - Dir Partnerships & Corp Services
 4. Judith Hardisty (Interim Chair)
HDdUHB Joint Committees & Collaboratives / Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd
Share this agenda point
 1. Mr Steve Moore - CEO
 2. Judith Hardisty (Interim Chair)
Statutory Partnerships Update / Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol
Share this agenda point
 1. Sarah Jennings - Dir Partnerships & Corp Services
 2. Judith Hardisty (Interim Chair)
Healthcare Inspectorate Wales Annual Report 2018/19 / Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru Adroddiad Blynyddol 2018/19
Share this agenda point
 1. Mandy Rayani - Director of Nursing
 2. Judith Hardisty (Interim Chair)
HDdUHB Primary Care Annual Report 2018/19 / Adroddiad Blynyddol Gofal Sylfaenol BIPHDd 2018/19
Share this agenda point
 1. Dr Dr Kerry Donavan - Chair Health Care Professionals Forum
 2. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 3. Judith Hardisty (Interim Chair)
 4. Dr Owen Cox - Dyfed Powys Local Medical Committee
 5. Judith Hardisty (Interim Chair)
 6. Mrs Lisa Gostling - Workforce & OD Director
 7. Judith Hardisty (Interim Chair)
 8. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 9. Judith Hardisty (Interim Chair)
 10. Ms. Alison Shakeshaft - Executive Director,Therapies & Health
 11. Judith Hardisty (Interim Chair)
HDdUHB Medical Revalidation & Appraisal Annual Report 2018/19 / Adroddiad Blynyddol 2018/19 Ailddilysu Meddygol ac Arfarnu
Share this agenda point
 1. Mr Steve Moore - CEO
 2. Paul Newman - Interim Vice Chair
 3. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 4. Judith Hardisty (Interim Chair)
NHS Wales Fighting Fraud Strategy / Strategaeth Gwrth-dwyll GIG Cymru
Share this agenda point
Board Annual Workplan / Cynllun Gwaith Blynyddol Y Bwrdd
Share this agenda point
Date and Time of Next Meeting / Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf
Share this agenda point
In Committee Session / Sesiwn Y Pwyllgor
Share this agenda point
 1. Webcast Finished