Hywel Dda University Health Board - Thursday, 30th January 2020 at 9:30am - Pembrokeshire County Council

Hywel Dda University Health Board
Thursday, 30th January 2020 at 9:30am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
 1. Maria Battle (Chair)
Patient/Staff Story / Stori Claf/Staff
Share this agenda point
 1. Mrs Lisa Gostling - Workforce & OD Director
 2. Amanda Glanville (Senior Workforce Advisor)
 3. Morgan Williams (Healthcare Apprentice/presenter)
 4. Shannon Disley (Healthcare Apprentice/presenter)
 5. Debora Harry (Senior Nurse Manager)
 6. Angharad Carr (Healthcare Apprentice)
 7. Ryan Davies (Healthcare Apprentice)
 8. Indeg Jameson (Senior Physiotherapist)
 9. Shanice Borowski (Healthcare Apprentice)
 10. Mrs Lisa Gostling - Workforce & OD Director
 11. Maria Battle (Chair)
 12. Ms. Alison Shakeshaft - Executive Director,Therapies & Health
 13. Judith Hardisty - Vice Chair
 14. Mr Mike Lewis - Independent Member
 15. Mr Steve Moore - CEO
 16. Maria Battle (Chair)
Open Agenda for Responding to Questions Raised in Advance by Members of the Public / Agenda Agored er mwyn ymateb i gwestiynau a godwyd o flaen llaw gan aelodau’r cyhoedd
Share this agenda point
 1. Maria Battle (Chair)
Apologies / Ymddiheuriadau
Share this agenda point
 1. Joanne Wilson - Board Secretary
 2. Maria Battle (Chair)
Declaration of Interests / Datganiad o Ddiddordeb
Share this agenda point
Minutes of the Public Meeting held on 28 November 2019 / Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 28 Tachwedd 2019
Share this agenda point
Matters Arising & Table of Actions from the Meeting held on 28 November 2019 / Materion sy’n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o’r cyfarfod ar 28 Tachwedd 2019
Share this agenda point
 1. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 2. Maria Battle (Chair)
 3. Cllr Simon Hancock (Independent Member)
 4. Maria Battle (Chair)
 5. Mrs Lisa Gostling - Workforce & OD Director
 6. Maria Battle (Chair)
 7. Cllr Simon Hancock (Independent Member)
 8. Mrs Lisa Gostling - Workforce & OD Director
 9. Maria Battle (Chair)
Report of the Chair / Adroddiad y Cadeirydd
Share this agenda point
 1. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 2. Maria Battle (Chair)
 3. Mr Steve Moore - CEO
Report of the Chief Executive / Adroddiad y Prif Weithredwr
Share this agenda point
 1. Maria Battle (Chair)
 2. Mr Owen Burt (Independent Member)
 3. Mr Steve Moore - CEO
 4. Mrs Lisa Gostling - Workforce & OD Director
 5. Mansell Bennett (Community Health Council)
 6. Mr Steve Moore - CEO
 7. Maria Battle (Chair)
Revised Corporate Governance Structure/Arrangements / Strwythur/Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol Diwygiedig
Share this agenda point
 1. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 2. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 3. Joanne Wilson - Board Secretary
 4. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 5. Joanne Wilson - Board Secretary
 6. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 7. Maria Battle (Chair)
 8. Judith Hardisty - Vice Chair
 9. Maria Battle (Chair)
 10. Ms. Delyth Raynsford - Independent Member
 11. Sarah Jennings - Dir Partnerships & Corp Services
 12. Maria Battle (Chair)
Report of the Audit & Risk Assurance Committee / Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg
Share this agenda point
 1. Mr Mike Lewis - Independent Member
 2. Maria Battle (Chair)
 3. Mr Mike Lewis - Independent Member
 4. Maria Battle (Chair)
Auditor General for Wales – Annual Audit Report 2019 and Structured Assessment 2019/ Archwilydd Cyffredinol Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019 ac Asesiad Strwythuredig 2019
Share this agenda point
 1. Mr Jeremy Saunders - Wales Audit Office
 2. Maria Battle (Chair)
Charter for Improving Patient Experience / Siarter ar Wella Profiad y Claf
Share this agenda point
 1. Mandy Rayani (Director of Nursing, Quality and Patient)
 2. Maria Battle (Chair)
 3. Ms. Anna Lewis - Independent Member
 4. Mandy Rayani (Director of Nursing, Quality and Patient)
 5. Maria Battle (Chair)
 6. Mr Michael Hearty - Associate Member
 7. Mandy Rayani (Director of Nursing, Quality and Patient)
 8. Maria Battle (Chair)
 9. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 10. Ms. Hilary Jones - Chair Stakeholder Reference Group
 11. Cllr Simon Hancock (Independent Member)
 12. Mandy Rayani (Director of Nursing, Quality and Patient)
 13. Cllr Simon Hancock (Independent Member)
 14. Mandy Rayani (Director of Nursing, Quality and Patient)
 15. Sarah Jennings - Dir Partnerships & Corp Services
 16. Judith Hardisty - Vice Chair
 17. Mandy Rayani (Director of Nursing, Quality and Patient)
 18. Ms. Karen Miles -Planning, Performance & Commissioning
 19. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 20. Ms. Delyth Raynsford - Independent Member
 21. Mandy Rayani (Director of Nursing, Quality and Patient)
 22. Mr Steve Moore - CEO
 23. Maria Battle (Chair)
Progress Against the Winter Plan / Cynnydd yn erbyn y Cynllun Gaeaf
Share this agenda point
 1. Maria Battle (Chair)
 2. Andrew Carruthers (Director of Operations)
 3. Maria Battle (Chair)
 4. Ms. Delyth Raynsford - Independent Member
 5. Andrew Carruthers (Director of Operations)
 6. Ms. Ros Jervis - Exceutive Director of Public Health
 7. Maria Battle (Chair)
 8. Ms. Ros Jervis - Exceutive Director of Public Health
 9. Mr Michael Hearty - Associate Member
 10. Andrew Carruthers (Director of Operations)
 11. Maria Battle (Chair)
 12. Judith Hardisty - Vice Chair
 13. Andrew Carruthers (Director of Operations)
 14. Ms. Alison Shakeshaft - Executive Director,Therapies & Health
 15. Mansell Bennett (Community Health Council)
 16. Mrs Lisa Gostling - Workforce & OD Director
 17. Mansell Bennett (Community Health Council)
 18. Mrs Lisa Gostling - Workforce & OD Director
 19. Mandy Rayani (Director of Nursing, Quality and Patient)
 20. Donna Coleman (Community Health Council)
 21. Mandy Rayani (Director of Nursing, Quality and Patient)
 22. Cllr Simon Hancock (Independent Member)
 23. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 24. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 25. Maria Battle (Chair)
 26. Ms. Anna Lewis - Independent Member
 27. Mandy Rayani (Director of Nursing, Quality and Patient)
 28. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 29. Mandy Rayani (Director of Nursing, Quality and Patient)
 30. Ms. Alison Shakeshaft - Executive Director,Therapies & Health
 31. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 32. Ms. Jill Patterson - Primary & Community Care Director
 33. Mr Steve Moore - CEO
 34. Maria Battle (Chair)
Report of the Quality, Safety & Experience Assurance Committee / Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad
Share this agenda point
 1. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 2. Maria Battle (Chair)
 3. Judith Hardisty - Vice Chair
 4. Maria Battle (Chair)
Report of the Business Planning & Performance Assurance Committee / Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Cynllunio Busnes a Pherfformiad
Share this agenda point
Integrated Performance Assurance Report – Month 9 2019/20 / Adroddiad Sicrwydd Perfformiad Integredig – Mis 9 2019/20
Share this agenda point
 1. Ms. Karen Miles -Planning, Performance & Commissioning
 2. Maria Battle (Chair)
 3. Mr Mike Lewis - Independent Member
 4. Andrew Carruthers (Director of Operations)
 5. Maria Battle (Chair)
 6. Andrew Carruthers (Director of Operations)
 7. Maria Battle (Chair)
 8. Mandy Rayani (Director of Nursing, Quality and Patient)
 9. Maria Battle (Chair)
 10. Ms. Delyth Raynsford - Independent Member
 11. Mandy Rayani (Director of Nursing, Quality and Patient)
 12. Judith Hardisty - Vice Chair
 13. Mandy Rayani (Director of Nursing, Quality and Patient)
 14. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 15. Mr Mike Lewis - Independent Member
 16. Andrew Carruthers (Director of Operations)
 17. Maria Battle (Chair)
 18. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 19. Maria Battle (Chair)
 20. Mrs Lisa Gostling - Workforce & OD Director
 21. Maria Battle (Chair)
 22. Cllr Simon Hancock (Independent Member)
 23. Mrs Lisa Gostling - Workforce & OD Director
 24. Ms. Karen Miles -Planning, Performance & Commissioning
 25. Maria Battle (Chair)
 26. Ms. Alison Shakeshaft - Executive Director,Therapies & Health
 27. Professor Professor John Gammon - Independent Member
 28. Ms. Alison Shakeshaft - Executive Director,Therapies & Health
 29. Maria Battle (Chair)
 30. Ms. Alison Shakeshaft - Executive Director,Therapies & Health
 31. Sarah Jennings - Dir Partnerships & Corp Services
 32. Ms. Ros Jervis - Exceutive Director of Public Health
 33. Maria Battle (Chair)
 34. Ms. Ros Jervis - Exceutive Director of Public Health
 35. Maria Battle (Chair)
 36. Ms. Ros Jervis - Exceutive Director of Public Health
 37. Maria Battle (Chair)
 38. Ms. Delyth Raynsford - Independent Member
 39. Ms. Ros Jervis - Exceutive Director of Public Health
 40. Judith Hardisty - Vice Chair
 41. Andrew Carruthers (Director of Operations)
 42. Maria Battle (Chair)
 43. Mr Michael Hearty - Associate Member
 44. Maria Battle (Chair)
Report of the Finance Committee / Adroddiad y Pwyllgor Cyllid
Share this agenda point
 1. Mr Michael Hearty - Associate Member
 2. Maria Battle (Chair)
 3. Mr Huw Thomas - Executive Director of Finance
Finance Update – Month 9 2019/20 / Diweddariad Cyllid – Mis 9 2019/20
Share this agenda point
 1. Cllr Simon Hancock (Independent Member)
 2. Mrs Lisa Gostling - Workforce & OD Director
 3. Maria Battle (Chair)
Corporate Risk Register / Y Gofrestr Risg Gorfforaethol
Share this agenda point
 1. Joanne Wilson - Board Secretary
 2. Maria Battle (Chair)
 3. Ms. Ros Jervis - Exceutive Director of Public Health
 4. Maria Battle (Chair)
Committee Update Reports / Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau
Share this agenda point
 1. Joanne Wilson - Board Secretary
 2. Maria Battle (Chair)
 3. Ms. Anna Lewis - Independent Member
 4. Mr Steve Moore - CEO
 5. Maria Battle (Chair)
 6. Mr Steve Moore - CEO
 7. Maria Battle (Chair)
 8. Sarah Jennings - Dir Partnerships & Corp Services
 9. Maria Battle (Chair)
 10. Dr Dr Phil Kloer - Medical Director
 11. Maria Battle (Chair)
Board Annual Workplan / Cynllun Gwaith Blynyddol Y Bwrdd
Share this agenda point
 1. Webcast Finished